Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 40

protokols Nr. 31, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”:

1. Papildināt nolikumu ar 9.5.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„9.5. Par katru izcīnīto godalgoto vietu Pasaules Meistaru (Master) senioru sporta spēlēs, Eiropas senioru sporta spēlēs, Pasaules senioru čempionātos un Eiropas senioru čempionātos Jūrmalas pilsētas komandas sastāvā vismaz 10 valstu konkurencē:”.

2. Papildināt nolikumu ar 9.5.1.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„9.5.1. par 1.vietu – līdz 500LVL”.

3. Papildināt nolikumu ar 9.5.2.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„9.5.2. par 2.vietu – līdz 400LVL”.

4. Papildināt nolikumu ar 9.5.3.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„9.5.3. par 3.vietu – līdz 300LVL”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF