Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 571

protokols Nr. 25, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes deputāta Jura Visocka 2013.gada 1.jūlija iesniegumu Nr.1.1-33/5175, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” un izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.3. Dace Riņķe”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF