Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 276

protokols Nr. 9, 75. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

1. Izteikt 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.6. Dace Riņķe”.

2. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3. Jānis Lediņš”.

3. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.3. Anita Adijāne”.

4. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.4. Aigars Tampe”.

5. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1. Irēna Kausiniece”.

6. Izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.3. Anita Adijāne”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF