Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 11, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4. Irēna Kausiniece”.

2. Izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.3. Dace Riņķe”.

3. Izteikt 9.5. punktu šādā redakcijā:

„9.5. Boriss Doņņikovs”.

4. Papildināt lēmumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

„10.1 Ievēlēt Integrācijas lietu komiteju 5 deputātu sastāvā:

10.11. Boriss Doņņikovs

10.12. Dace Riņķe

10.13. Irēna Kausiniece

10.14. Anita Adijāne

10.15. Karina Siņkeviča”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF