Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 411

protokols Nr. 14, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”:

1. Izteikt lēmuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. Arturs Grants - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i., komisijas priekšsēdētājs;”.

2. Izteikt lēmuma 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.7. Jānis Lasis – SIA „JLD” valdes priekšsēdētājs;”.

3. Izteikt lēmuma 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.8. Jānis Artemjevs - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja p.i., Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;”.

4. Izteikt lēmuma 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.12. Iveta Strazdiņa - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.;”.

5. Izteikt lēmuma 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.13. Aleksandrs Melnis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas policijas iecirkņa priekšnieks;”.

6. Svītrot lēmuma 1.18.apakšpunktu.

7. Izteikt lēmuma 1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.20. Mārtiņš Stulpiņš - Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Drošības un kārtības darba grupas loceklis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF