Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr. 492

protokols Nr. 16, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.5. Rita Sproģe”.

2. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5. Rita Sproģe”.

3. Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā:

„6.4. Gunta Liepiņa”.

4. Izteikt 7.2.punktu šādā redakcijā:

„7.2. Gunta Liepiņa”.

5. Izteikt 9.3.punktu šādā redakcijā:

„9.3. Rita Sproģe”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF