Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 520

protokols Nr. 18, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikuma Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.10. Aivars Krjukovs – 17.pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris”.

2. Izteikt lēmuma 1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.15. Evita Muižniece – Lielrīgas vides reģionālās pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vecākā inspektore”.

3. Papildināt lēmumu ar 1.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.22. Jānis Poļaks - Jūrmalas pilsētas domes Darba drošības inženieris”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF