Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 45

protokols Nr. 20, 12. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt nolikuma 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.5. Par izcīnīto godalgoto vietu Pasaules Meistaru (Master) senioru sporta spēlēs, Eiropas senioru sporta spēlēs, Pasaules senioru čempionātos un Eiropas senioru čempionātos Jūrmalas pilsētas komandas sastāvā vismaz 10 valstu konkurencē:”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF