Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 189

protokols Nr. 10, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes deputātes Anitas Adijānes iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

1. Lēmuma 3.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„3.5. Rita Sproģe”.

2. Lēmuma 5.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„5.3. Rita Sproģe”.

3. Lēmuma 10.14.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„10.14. Rita Sproģe”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF