Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu un ņemot vērā deputātes Irēnas Kausinieces iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

1. 7.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„7.1. Rita Sproģe”.

2. 10.13.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„10.13. Ligita Maziņa”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF