Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” 1.2.apakšpunktu un ievērojot nepieciešamību veikt izmaiņas minētās komisijas sastāvā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (turpmāk-Lēmums): izsakot Lēmuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Anete Tupe – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF