Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 7.novembrīNr. 557

protokols Nr. 17, 2. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.punktu;

1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Dace Riņķe;

6.2. Anita Adijāne;

6.3. Karina Siņkeviča;

6.4. Gunta Liepiņa;

6.5. Irēna Kausiniece”.

1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ievēlēt Izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Boriss Doņņikovs;

7.2. Irēna Kausiniece;

7.3. Rita Sproģe;

7.4. Karina Siņkeviča;

7.5. Ligita Maziņa”

1.4. svītrot 10.1 punktu.

2. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar 2016.gada 7.novembra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.41 ”Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF