Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 93

protokols Nr. 5, 61. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.570
“Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.570 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem” šādu grozījumu:

Izteikt pielikuma atzīmi ** šādā redakcijā:

“** Sabiedriskā labuma organizācijas, kas reģistrējušās Jūrmalas pilsētā un kuru pārstāvji un komandas piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – atlaide 50%”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF