Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 295

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa
lēmumā Nr.140 “Par Konferenču, semināru un starpnozaru
pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” 1.5. un 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums” 8.prim punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 “Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” šādu grozījumu:

Aizstāt 1.3.5. apakšpunktā vārdus “Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītājs” ar vārdiem “Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF