Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 452

protokols Nr. 18, 3. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Sanitas Miezes ilgstošu prombūtni, lai pilnvērtīgi veiktu bāriņtiesas funkcijas un uzdevumus, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Papildināt Lēmumu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„1.1 Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Lauru Viņķi uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Sanitas Miezes prombūtnes laiku.”

2. Papildināt Lēmumu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Laura Viņķe (pilnvaru termiņš no 2017.gada 26.oktobra).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF