Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 398.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 120.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 27.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 8, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Olitu Balciuni uz pieciem gadiem.

1.1 Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2016.gada 20.oktobra);

2.2. Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.3. Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.4. Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Olita Balciune (pilnvaru termiņš no 2020.gada 23.jūlija). Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu

2.6. Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2.7. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Ingrīda Bērziņa (pilnvaru termiņš no 2020.gada 21.maija). Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.8. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2020.gada 23.jūlija). Papildināts ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu

2.9. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Anna Oļeiņika (pilnvaru termiņš no 2020.gada 27.augusta). Papildināts ar domes 2020.gada 27.augusta 398.lēmumu

2.10. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Olga Rūguma (pilnvaru termiņš no 2021.gada 2.februāra). Papildināts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe