Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 398.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 120.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 27.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 8, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Olitu Balciuni uz pieciem gadiem.

1.1 Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 120.lēmumu Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2016.gada 20.oktobra);

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilona Lediņa (pilnvaru termiņš no 2016.gada 24.novembra); Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.jūlija); Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa); Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Olita Balciune (pilnvaru termiņš no 2017.gada 27.aprīļa). Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu

2.6. Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 452.lēmumu Svītrots ar domes 2020.gada 20.februāra 31.lēmumu

2.7. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 207.lēmumu

2.8. Papildināts ar domes 2020.gada 23.jūlija 339.lēmumu

2.9. Papildināts ar domes 2020.gada 27.augusta 398.lēmumu

2.10. Papildināts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF