Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 23.nolikumu

2017.gada 23.novembrīNr. 537

protokols Nr. 19, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punkta, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5. un 7.punkta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 25.oktobra darba sanāksmes par civilās aizsardzības jautājumiem protokolu, lietas Nr.1.1.-33/10763, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

1.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs;

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4. daļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.4. Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;

1.5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

1.6. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks;

1.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;

1.8. 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmums Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF