Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 14

protokols Nr. 4, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7
“Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā
piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 9.6. un 9.7. punktu šādā redakcijā:

“9.6. Par izcīnītām godalgām visās vecuma grupās jaunatnes olimpiskajās spēlēs, pasaules jauniešu un junioru čempionātos, pasaules jauniešu un junioru kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 15 valstu konkurencē; Eiropas jauniešu un junioru čempionātos, Eiropas jauniešu un junioru kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 10 valstu konkurencē:

9.6.1. par 1.vietu - 3000 EUR;

9.6.2. par 2.vietu - 2000 EUR;

9.6.3. par 3.vietu - 1000 EUR.

9.7. Par izcīnītām godalgām personām ar invaliditāti citās starptautiska mēroga sacensībās, kas nav atrunātas noteikumu 9.1-9.5. punktā:

9.7.1. par 1.vietu - 150 EUR;

9.7.2. par 2.vietu - 110 EUR;

9.7.3. par 3.vietu - 100 EUR.”

2. Aizstāt 12. un 13. punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa” ar vārdiem “ Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļa” attiecīgā locījumā ;

3. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Sportistiem, kuri pārstāv Jūrmalas pilsētu vismaz 10 valstu konkurencē neolimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 no noteikumu 9. punktā minētajām summām.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF