Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 605

protokols Nr. 17, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140
“Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu
līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.14 “Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums) 5.punktā noteikto, lai nodaļa varētu nodrošināt savu neatkarību un sniegt neatkarīgu viedokli par pašvaldībā organizētajiem procesiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” šādu grozījumu:

Svītrot 1.3.7.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF