Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 4

protokols Nr. 2, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7
“Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā
piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.2.punktu aiz vārda “konkurencē” ar pieturzīmi un vārdiem “, paraolimpiskajos sporta veidos 10 valstu konkurencē ”;

2. Papildināt 9.3.punktu aiz vārda “konkurencē” ar pieturzīmi un vārdiem “, paraolimpiskajos sporta veidos 7 valstu konkurencē ”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF