Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 33

protokols Nr. 14, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.punktu aiz vārdiem “sporta attīstību” ar vārdiem “, aktīvo atpūtu”.

2. Papildināt ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.3.1 nodrošināt būvniecības procesa vadību Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos;”.

3. Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.5. plānot, organizēt, pārraudzīt, kontrolēt un nodrošināt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteikto Centra apsaimniekoto sporta objektu darbību, labiekārtošanu, attīstību, nepieciešamo pārbūvi, ārkārtas un kārtējos remonta darbus, sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā nodrošināšanu ar materiāli tehnisko aprīkojumu;”.

4. Papildināt 8.12.apakšpunktu aiz vārdiem “budžeta programmas” ar vārdiem ““Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana”,”.

5. Izteikt 18.21. punktu šādā redakcijā:

“18.21. plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos nepieciešamo pārbūvi, labiekārtošanu, ārkārtas un kārtējos remonta darbus;”.

6. Papildināt ar 18.210. un 18.211.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.210. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvniecības procesu Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos;

18.211. nodrošināt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteikto Centra apsaimniekoto sporta objektu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot to ar domes Attīstības pārvaldi.”.

7. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF