Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2020.gada 24.septembrīNr. 24

protokols Nr. 15, 14. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28
“Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Skolas juridiskā adrese ir Aizputes iela 1a, Jūrmala, LV–2010, Latvija. Izglītības programmu īstenošanas vietas: Strēlnieku prospekts 28/30, Jūrmala, LV-2015, Latvija; Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala, LV-2015, Latvija; Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015, Latvija. ”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis