Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2020.gada 24.septembrīNr. 25

protokols Nr. 15, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25
“Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 “Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Skolas juridiskā adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV–2010, Latvija. Skolas izglītības programmu īstenošanas adreses:

7.1. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, kods 21012111, Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010;

7.2. Pamatizglītības programma, kods 21011111, Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010;

7.3. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā, LV-2015”.

2. Svītrot 10.9.apakšpunktu.

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

12.1. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu, kods 21012111;

12.2. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;

12.3. Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis