Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 646

protokols Nr. 21, 11. punkts

Grozījumi 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443
“Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas
2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikuma 7.nodaļu “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme”, 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2022.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns”, un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 24.novembra atzinumu (protokola Nr.1.2-20/7), Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam 7.nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2022.gadam)” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

1.2. Izteikt Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam 8.nodaļu “Rīcības plāns” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam uzraudzības ziņojumu (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF