Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 12

protokols Nr. 14, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā un 8.16.1.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Centrs ir Jūrmalas domes (turpmāk – dome) dibināta un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram.”.

3. Aizstāt 18.13.apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijas” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF