Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 282

protokols Nr. 12, 6. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022.gadam”
uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” 4.punktu, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.541 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, un Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2021.gada 21.jūlija sēdes (protokols Nr.1.2-27/8) atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022.gadam uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF