Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 289

protokols Nr. 12, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas
2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu,” Domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.542 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu””, ar kuru veikti grozījumi, nosakot Enerģētikas rīcības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim un 2021.gada 24.marta Domes rīkojumu Nr.1.1-14/21-59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF