Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 299

protokols Nr. 12, 24. punkts

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam”
2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 24.marta rīkojumu Nr.1.1-14/21/59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu” un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 21.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF