Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 418

protokols Nr. 16, 25. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
rīcības plāna 2015.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.444 “Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programma 2014.–2022.gadam” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.640 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 10.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-29/3) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plāna uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF