Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 16.decembrīNr. 587

protokols Nr. 20, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275
“Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 8.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, un Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.532 „Par Jūrmalas domes deputātu pilnvaru apturēšanu”, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. Jānis Lediņš”.

2. Izteikt lēmuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Romāns Mežeckis”.

3. Izteikt lēmuma 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5. Jānis Asars”.

4. Izteikt lēmuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. Jānis Asars”.

5. Izteikt lēmuma 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.4. Jānis Asars”.

6. Izteikt lēmuma 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.2. Rita Sproģe”.

7. Izteikt lēmuma 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.5. Jānis Asars”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF