Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 23.decembrīNr. 642

protokols Nr. 22, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275
“Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 8.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 4.1 panta trešo daļu, un Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.532 „Par Jūrmalas domes deputātu pilnvaru apturēšanu”, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.275 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5. Rolands Parasigs - Parasiņš”.

2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. Rolands Parasigs - Parasiņš”.

3. Izteikt 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.4. Rolands Parasigs - Parasiņš”.

4. Izteikt 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.5. Rolands Parasigs - Parasiņš”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF