Stājas spēkā 20.02.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 7

protokols Nr. 3, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

93 312 316

euro

kārtējā gada izdevumi

125 838 031

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 525 715

euro

Finansēšana

32 525 715

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

697 862

euro

Aizņēmumi

20 955 606

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.110.001.JPD.0220, Nr.01.110.017.JPD.0220, Nr.06.600.001.JPD.0250, Nr.04.900.017.JPD.0310, Nr.04.900.P054.JPD.0310, Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.01.110.017.JPD.0330, Nr.04.900.003.JPD.0410, Nr.04.900.016.JPD.0410, Nr.04.900.017.JPD.0410, Nr.08.100.P042.JPD.0410, Nr.04.900.002.JPD.0420, Nr.04.900.003.JPD.0420, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.730.015.JPD.0430, Nr.04.900.016.JPD.0430, Nr.04.730.P051.JPD.0430, Nr.05.600.002.JPD.0440, Nr.05.300.005.JPD.0440, Nr.04.740.P008.JPD.0459, Nr.08.100.P010.JPD.0459, Nr.08.100.P013.JPD.0459, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.04.520.P036.JPD.0459, Nr.04.510.P060.JPD.0459, Nr.06.600.035.JPD.0510, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.04.900.890.JPD.0529, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.03.600.014.JPD.0620, Nr.01.110.001.JPD.1400, Nr.08.230.P040.JPD.0459, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.04.900.022.JPD.0610. Nr.09.820.017.JPD.0730, Nr.09.210.020.JPD.0730, Nr.09.510.020.JPD.0730, Nr.09.100.030.JPD.0451, Nr.09.210.030.JPD.0451, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr 09.210.P012.JPD.0459, Nr.03.600.890.JPD.0610, Nr.09.210.P017.JPD.0730, Nr.09.210.P018.JPD.0730, Nr.09.210.P019.JPD.0730, Nr.08.620.004.JPD.1200, Nr.09.600.090.JPD.0730, Nr.06.600.030.JPD.0510, Nr.04.900.830.JPD.JPV;

1.3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

1.3.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmi Nr.09.100.001.BIT;

1.3.5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC, Nr.09.510.P038.BJIC;

1.3.6. Jūrmalas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

1.3.7. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JAP;

1.3.8. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

1.3.9. Jūrmalas Futbola skolai tāmi Nr.09.510.001.FS;

1.3.10. Jūrmalas kapiem tāmi Nr.06.600.001.JK;

1.3.11. Jūrmalas kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.12. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

1.3.13. Jūrmalas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JPP;

1.3.14. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr.10.120.070.JSPCJ, Nr.10.200.072.JSPCJ;

1.3.15. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmi Nr.10.700.071.JSPCK;

1.3.16. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

1.3.17. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.001.JVG;

1.3.18. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

1.3.20. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.KPS;

1.3.21. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei tāmi Nr.09.100.001.LAC;

1.3.23. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.07.620.P030.LP99, Nr.10.920.P031.LP99, Nr.10.920.P032.LP99;

1.3.24. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr.09.100.001.MAD;

1.3.25. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmi Nr.09.100.001.MAR;

1.3.26. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.27. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

1.3.28. Jūrmalas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.29. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

1.3.30. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.31. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.100.001.PODZ;

1.3.32. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP;

1.3.33. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmes Nr.09.210.001.PVS, Nr.09.210.P027.PVS, Nr.09.210.P034.PVS, Nr.09.210.P037.PVS;

1.3.34. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmes Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.100.P055.SAUL;

1.3.35. Jūrmalas Slokas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.SPS;

1.3.36. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.001.SS;

1.3.37. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

1.3.38. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS;

1.3.39. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmi Nr.09.100.001.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmēm Nr.04.900.P006.JPD.0430, Nr.08.100.P042.JPD.0430, Nr.06.400.P002.JPD.0430, Nr.04.730.P004.JPD.0430, Nr.04.900.016.JPD.0420, Nr. 04.900.017.JPD.0420, Nr.05.300.005.JPD.0420, Nr.04.900.017.JPD.0329, Nr.08.100.P061.JPD.9020, Nr.04.900.P054.JPD.0420, Nr.01.820.890.JPD.0900;

1.4.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.P025.JVG;

1.4.3. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.210.P026.PVS.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022.gadā 13 284 405 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 6.2. un 7.1.apakšpunktiem:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 3.februāra, 4.februāra rīkojumiem Nr.1.1-14/22/34, Nr.1.1-14/22/39 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.04.900.840.JPD.JPV, Nr.10.120.069.JSPCJ;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai apstiprinātās tāmes Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.04.900.840.JPD.JPV;

2.2.2. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” apstiprināto tāmi Nr.10.120.069.JSPCJ,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

3. Veiktie grozījumi Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmēs Nr.01.110.017.JPD.0220, Nr.04.900.017.JPD.0310, Nr.04.900.017.JPD.0329, Nr.01.110.017.JPD.0330 stājas spēkā ar 2022.gada 18.martu.

4. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 20.decembra un 30.decembra rīkojumiem Nr.1.1-14/21-238, Nr.1.1-14/21-249, izdarītos grozījumus 2021.gada budžetā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5. un 6.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF