Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 378

protokols Nr. 9, 43. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju rīcības
plāna 2015.-2022. gadam”
uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmuma Nr. 444 “Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu” 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020. gadam apstiprināšanu” 2.3. un 2.4. apakšpunktu un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Drošības jautājumu komitejas 2023. gada 8. augusta atzinumu (protokola Nr. 1.2-30/5), Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015. -2022. gadam” uzraudzības ziņojumu par 2022. gadu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF