Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
93 Lēmums Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu 21.03.2024
92 Lēmums Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu 21.03.2024
91 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” 21.03.2024
90 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 21.03.2024
89 Lēmums Par kolektīvā iesnieguma virzību 21.03.2024
88 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā” 21.03.2024
11 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums” 21.03.2024
10 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” 21.03.2024
9 Nolikums Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas nolikums 21.03.2024
8 Nolikums Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kancelejas nolikums 21.03.2024
7 Nolikums Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvās nodaļas nolikums 21.03.2024
6 Nolikums Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiskās nodaļas nolikums 21.03.2024
5 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” 21.03.2024