Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 27.augusta 666.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 13.novembra 981.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 07.augusta 682 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 991 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 5.janvāra 17. lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2005.gada 22.decembra 582. lēmumu

2005.gada 4.aprīlīNr.10

Par zemes komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas zemes komisiju 5 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt zemes komisiju sekojošā sastāvā:
 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005.gada 22.decembra 582. lēmumu
  2.1. Austra SMELTERE – komisijas priekšsēdētāja, 2.1. Jolanta Gau – komisijas priekšsēdētājs,

  2.2. Ģirts Trencis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, zemes komisijas priekšsēdētājas vietnieks.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 13.novembra 981.lēmumu

  2.3. Andris Bērziņš - pilsētas galvenais arhitekts;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 07.augusta 682 .lēmumu

  2.4. Rita ANSULE – Būvvaldes teritoriālplānošanas un inženierbūvju nodaļas vecākā teritoriālplānotāja;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 07.augusta 682 .lēmumu

  2.5. Ilona Vincukova - Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadītājaIzmaiņa ar Domes 2008.gada 07.augusta 682 .lēmumu

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta