Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 2.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 217.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 481.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 612.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 333.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 27.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 8, 7. punkts

Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10.punktu, ņemot vērā Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu 2017.gada 19.aprīļa komitejas protokolu Nr.1.2-25/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldes valdi šādā sastāvā:

1.1. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu

1.2. Jānis Apens – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu

1.3. Ligita Maziņa – Jūrmalas pilsētas domes deputāte; Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 333.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 2.lēmumu

1.4. Madara Ambrēna – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājas vietniece; Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 333.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 612.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 217.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu

1.5. Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

1.6. Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;

1.7. Marija Mileika – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece – Resursu kontroles daļas vadītāja; Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 481.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 159.lēmumu

1.8. Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 300.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 2.lēmumu

1.9. Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Priedaines jahtkluba prezidents, Jūrmalas Zaļā Jahtkluba valdes loceklis. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 405.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.196 “Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF