Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 30.maijāNr. 340

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai
2013.-2020.gadam apstiprināšanu

Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

Lai nodrošinātu vienotu veselības veicināšanas pasākumu attīstību Jūrmalas pašvaldībā, iesaistot visus pašvaldības sektorus, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei, kā atbildīgajai iestādei par veselības veicināšanas pasākumu attīstību pašvaldībā, 2015.gadā veikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot grozījumus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

2.1 Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF