Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 521

protokols Nr. 18, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „ Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra ” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. Aigars Lisovskis - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja p.i.;”.

2. Izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7. Indra Dreika - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF