Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 29.jūlija 10.nolikumu

2017.gada 23.novembrīNr. 27

protokols Nr. 19, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikuma Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” 2.pielikumā un izteikt to jaunā redakcijā saskaņā ar šī nolikuma pielikumu.

2. Nolikums stājas spēkā ar 2017.gada 1.decembri.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums DOCX