Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 217

protokols Nr. 7, 23. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207
“Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas noteic, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10. punktu, Ekonomikas ministrijas 2020.gada 16.marta vēstuli Nr.3.3-4/2020/1434N un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.aprīļa atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” šādu grozījumu:

Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Salvis Petriks – Ekonomikas ministra ārštata padomnieks”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF