Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 339

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu Olitas Balciunes un Renātes Ivanovskas iesniegumiem, lai pilnvērtīgi veiktu bāriņtiesas funkcijas un uzdevumus, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikuma Nr.17 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Olitu Balciuni uz pieciem gadiem.

2. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Renāti Ivanovsku uz pieciem gadiem.

3. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādus grozījumus:

3.1. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Olita Balciune (pilnvaru termiņš no 2020.gada 23.jūlija).”

3.2. Papildināt ar 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2020.gada 23.jūlija).”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF