Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 27.augustāNr. 398

protokols Nr. 13, 25. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Annas Oļeiņikas iesniegumu, lai pilnvērtīgi veiktu bāriņtiesas funkcijas un uzdevumus, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikuma Nr.17 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Annu Oļeiņiku uz pieciem gadiem.

2. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādu grozījumu:

Papildināt ar 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Anna Oļeiņika (pilnvaru termiņš no 2020.gada 27.augusta).”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF