Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 7. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa Olgas Rūgumas iesniegumu, lai pilnvērtīgi veiktu bāriņtiesas funkcijas un uzdevumus, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikuma Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Olgu Rūgumu uz pieciem gadiem.

2. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādu grozījumu:

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” ar 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.10. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Olga Rūguma (pilnvaru termiņš no 2021.gada 2.februāra).”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF