Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 304

protokols Nr. 9, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju
un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru
iecelšanu un apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.21 ”Attīstības pārvaldes nolikums” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikuma Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums” 11. punktu un 15.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 31.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikuma Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju amatos šādas personas:

1.1. Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Ingu Gulbi par Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju;

1.2. Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Edgaru Stobovu par Attīstības pārvaldes vadītāju;

1.3. Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Imantu Vasmani par Izglītības pārvaldes vadītāju;

1.4. Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Spodru Austrumu par Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas vadītāju.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru amatos šādas personas:

2.1. Jūrmalas Sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju Sandi Bērziņu par Jūrmalas Sporta skolas direktoru;

2.2. Jūrmalas Sporta servisa centra direktora pienākumu izpildītāju Svetlanu Dergaču par Jūrmalas Sporta servisa centra direktori;

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora pienākumu izpildītāju Guntaru Lasi par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktoru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF