Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 13.aprīļa 162.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2021.gada 1.jūlijāNr. 275

protokols Nr. 10, 4. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Gatis Truksnis;

1.2. Rita Sproģe;

1.3. Jānis Lediņš; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu

1.4. Larisa Loskutova;

1.5. Rolands Parasigs - Parasiņš; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

1.6. Mārtiņš Stulpiņš;

1.7. Ints Dālderis.

2. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Romāns Mežeckis; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

2.2. Rita Sproģe;

2.3. Jānis Lediņš;

2.4. Larisa Loskutova;

2.5. Rolands Parasigs – Parasiņš. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

3. Ievēlēt Izglītības komiteju 5 deputātu sastāvā:

3.1. Irēna Kausiniece;

3.2. Rita Sproģe;

3.3. Ieva Taranda;

3.4. Andrejs Morozovs; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

3.5. Ints Dālderis.

4. Ievēlēt Kultūras komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Rita Sproģe;

4.2. Irēna Kausiniece;

4.3. Jānis Lediņš;

4.4. Andrejs Morozovs;

4.5. Ints Dālderis. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

5. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Ieva Taranda;

5.2. Irēna Kausiniece;

5.3. Dace Riņķe;

5.4. Mārtiņš Stulpiņš;

5.5. Jānis Asars. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

6. Ievēlēt Transporta un mājokļu jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Jānis Lediņš;

6.2. Larisa Loskutova;

6.3. Dace Riņķe;

6.4. Rolands Parasigs - Parasiņš; Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu

6.5. Uldis Kronblūms.

7. Ievēlēt Pilsētsaimniecības komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Larisa Loskutova;

7.2. Rita Sproģe;

7.3. Jānis Lediņš;

7.4. Rolands Parasigs - Parasiņš; Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu

7.5. Mārtiņš Stulpiņš.

8. Ievēlēt Drošības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Andrejs Morozovs;

8.2. Rita Sproģe;

8.3. Jānis Lediņš;

8.4. Uldis Kronblūms;

8.5. Mārtiņš Stulpiņš.

9. Ievēlēt Tūrisma un kurortoloģijas komiteju 5 deputātu sastāvā:

9.1. Inese Kārkliņa;

9.2. Rita Sproģe; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu

9.3. Andrejs Morozovs;

9.4. Uldis Kronblūms;

9.5. Jānis Asars. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

10. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

10.1. Dace Riņķe;

10.2. Inese Kārkliņa;

10.3. Ieva Taranda;

10.4. Uldis Kronblūms;

10.5. Jānis Asars. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 339.lēmumu

11. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumu Nr.369 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

12. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 ”Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis