Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

2003.gada 22.janvārīNr.4

Protokols Nr.2, 3.punkts

Grozījumi:
2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums",
2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 "Vides aizsardzības komitejas nolikums",
2001.gada 9.maija nolikumā Nr.3 Labklājības un izglītības jautājumu komitejas nolikums",
2001.gada 9.maija nolikumā Nr.4 "Kultūras, reliģijas un sporta komitejas nolikums",
2001.gada 9.maija nolikumā Nr.5 "Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas nolikums",
2001.gada 9.maija nolikumā Nr.6 "Attīstības jautājumu komitejas nolikums"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", veikt sekojošus grozījumus:

 1. 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums" 22.punktā:
 2. 1.1. aizstāt vārdus "Komiteju darbs notiek slēgtās sēdēs" ar vārdiem "Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, komitejām lēmumus pieņemot atklātā balsošanā ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu";

  1.2. papildināt ar vārdiem "Paziņojums par komitejas kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās komitejas sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā".

 3. 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 "Vides aizsardzības komitejas nolikums":
 4. 2.1. punktu 4.2. izteikt sekojošā redakcijā: "Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs";

  2.2. punktā 4.8. aizstāt vārdus "domes lietu pārvaldes" ar vārdiem "kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas".

 5. 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.3 "Labklājības un izglītības jautājumu komitejas nolikums":
 6. 3.1. punktā 4.8. aizstāt vārdus "domes lietu pārvalde" ar vārdiem "kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa";

  3.2. punktā 5.1. aizstāt vārdus "slēgtās sēdēs" ar vārdiem "atklātās sēdēs".

 7. 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.4 "Kultūras, reliģijas un sporta komitejas nolikums":
 8. 4.1. punktā 3.8. aizstāt vārdus "domes lietu pārvalde" ar vārdiem "kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa";

  4.2. punktā 4.1. aizstāt vārdus "slēgtās sēdes" ar vārdiem "atklātās sēdēs".

 9. 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.5 "Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas nolikums":
 10. 5.1. punktā 3.8. aizstāt vārdus "domes lietu pārvalde" ar vārdiem "kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa";

  5.2. punktā 4.1. aizstāt vārdus "slēgtās sēdes" ar vārdiem "atklātās sēdēs".

 11. 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.6 "Attīstības jautājumu komitejas nolikums":
 12. 6.1. papildināt 7.punktu sākot to ar vārdiem "Komitejas darbs notiek atklātās sēdēs";

  6.2. punktā 11. aizstāt vārdus "domes lietu pārvalde" ar vārdiem "kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa".

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs