Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
5 Protokols ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 10.04.2024
4 Protokols SĒDES PROTOKOLS 21.03.2024
10 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

21.03.2024
9 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

21.03.2024
8 Saistošie noteikumi Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā 21.03.2024
7 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

21.03.2024
137 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” 10.04.2024
136 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 21.03.2024
135 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 21.03.2024
134 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos 21.03.2024
133 Lēmums Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam 21.03.2024
132 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu 21.03.2024
131 Lēmums Par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu 21.03.2024
130 Lēmums Par vidi degradējošas ēkas Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, sakārtošanu 21.03.2024
129 Lēmums Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā 21.03.2024
128 Lēmums Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu 21.03.2024
127 Lēmums Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 21.03.2024
126 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 21.03.2024
125 Lēmums Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā 21.03.2024
124 Lēmums Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” 21.03.2024
123 Lēmums Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā 21.03.2024
122 Lēmums Par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības un British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “Fotostāsts manai kopienai” 21.03.2024
121 Lēmums Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Grāmatu virpulis” noslēgumu 21.03.2024
120 Lēmums Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” noslēgumu 21.03.2024
119 Lēmums Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu 21.03.2024