Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
12 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 25.01.2024
11 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” 25.01.2024
10 Lēmums Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu 25.01.2024
9 Lēmums Par būves nojaukšanu Matildes ielā 8, Jūrmalā 25.01.2024
8 Lēmums Par debitoru parādu norakstīšanu 25.01.2024
7 Lēmums Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 25.01.2024
6 Lēmums Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 25.01.2024
5 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā 25.01.2024
4 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 25.01.2024
3 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 25.01.2024
2 Lēmums Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 25.01.2024
1 Lēmums Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 25.01.2024
2 Nolikums Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums 25.01.2024
1 Nolikums Konkursa “Jūrmalas jauniešu Gada balva” nolikums 25.01.2024
1 Noteikumi Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi 25.01.2024