Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
212 Lēmums Par zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu 30.05.2024
211 Lēmums Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu 30.05.2024
210 Lēmums Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu 30.05.2024
209 Lēmums Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
208 Lēmums Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
207 Lēmums Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
206 Lēmums Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
205 Lēmums Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 30.05.2024
204 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
203 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 30.05.2024
202 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 30.05.2024
201 Lēmums Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem 30.05.2024
20 Nolikums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums” 30.05.2024
19 Nolikums Grozījums Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums” 30.05.2024
18 Nolikums Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu (kolektīva) dalību starptautiskajos konkursos(festivālos) 30.05.2024
17 Nolikums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums” 30.05.2024
16 Nolikums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 45 “Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 30.05.2024